Dầu gió trắng Eagle Brand Medicated Oil 24 ml

Dầu gió trắng Eagle Brand Medicated Oil 24ml là sự kết hợp của các loại tinh dầu oải hương và bạch đàn đem lại mùi hương dễ chịu và hiệu quả cao.